Contact : +604 305 9600

Email : enquiry@mywave.biz

PTPTN MAKLUMAN PINDAHAN BAYARAN POTONGAN GAJI MAJIKAN SEBELUM PENUTUPAN AKAUN TAHUNAN 2020

PTPTN

MAKLUMAN PINDAHAN BAYARAN POTONGAN GAJI MAJIKAN SEBELUM PENUTUPAN AKAUN TAHUNAN 2020

PTPTN memohon kerjasama pihak Majikan untuk menyegerakan bayaran PTPTN bulan Disember 2020 sebelum 28 Disember 2020 (Isnin) dan mengemukakan data peminjam untuk tujuan pengemaskinian Penyata Kira-Kira peminjam.

 

Kegagalan pihak Majikan untuk menyelesaikan bayaran ini akan menyebabkan peminjam mempunyai tunggakan hutang sekaligus memberi kesan yang buruk kepada rekod Central Credit Reference Information System (CCRIS).

 

PTPTN amat berharap pihak Majikan dapat menyelesaikan bayaran ini dengan segera bagi maksud Penutupan Akaun 2020 dan juga memastikan tiada teguran Audit kepada pengurusan bayaran balik pinjaman PTPTN melalui Potongan Gaji Majikan. 

 

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini boleh dikemukakan kepada :

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

BIL

NAMA PEGAWAI

NO. TELEFON

1.

En Muhamad Sa'ad Bin. Muhamad Yusof

03-2193 1551

2.

Puan Nor Rohayu Binti Ahmad

03-2193 1566

 

 

Like / follow our Facebook Page / LinkedIn for any statutory / HR updates. 

Facebook: https://www.facebook.com/MYwaveMalaysia/    or    https://www.facebook.com/emplx/

LinkedIn: Company: MYwave Sdn Bhd

Tags:
Copyright © MYwave Sdn. Bhd. 683463-M. All Rights Reserved. Privacy Statement.